Investeren in de opwek van duurzame energie zorgt voor een lagere energierekening en u helpt het milieu. Bovendien vragen steeds meer klanten wat u als bedrijf doet voor een duurzame toekomst. De duurzame opwek van uw eigen energie geeft het imago van uw bedrijf een positieve boost.

Ton Vreeburg van Consultancy Sustainable Energy helpt bedrijven en instellingen bij de oriëntatie en besluitvorming over investeringen in de opwek van duurzame energie zoals zonnepanelen, warmtepompen en windmolens. Van het opstellen van de business case tot de subsidieaanvraag kunnen verzorgd worden.

Recente projecten:

  • Voor een ondernemersvereniging is een inventarisatie uitgevoerd onder de individuele leden naar de haalbaarheid en terugverdientijd van een investering in zonnepanelen. Met een individuele aanpak zijn de technische mogelijkheden, investeringsbereidheid, subsidies, planning e.d. besproken en uitgewerkt. Tevens is geadviseerd over installatiepartners.
  • Voor een gestopte agrarische ondernemer zijn de mogelijkheden van een zonnepark op grond en bouw van een windmolen onderzocht, inclusief afstemmingstraject met gemeente en provincie.
  • Voor een lokale energiecoöperatie wordt de opstart en uitrol van een zonneproject (postcoderoos) begeleidt
  • Voor een energiemaatschappij zijn de mogelijkheden en lokale haalbaarheid van de bouw van een aantal windmolens in onderzoek
  • Voor een aantal bedrijven zijn de technische mogelijkheden en financiële haalbaarheid van een investering in zonnepanelen in onderzoek, inclusief leverancierselectie en begeleiding bij installatie
  • Een gemeente is begeleid bij de lokale haalbaarheid en implementatie van een regionale energiestrategie