Consultancy
Sustainable
Energy

Lopende projecten

  • Voor VvE Belang ben ik actief als VvE Zonnecoach. Ruim 60 Vve’s bevinden zich in verschillende stadia van onderzoek, besluitvorming en installatie van zonnepanelen.
  • Voor het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden Holland ben ik actief als consulent voor bedrijven in de regio Midden Holland. Door congestie is er nu veel aandacht voor duurzame opwek met zonnepanelen en het opzetten van energy hubs op verschillende bedrijventerreinen in de regio. Voor een aantal bedrijven zijn de technische mogelijkheden en financiële haalbaarheid van een investering in zonnepanelen in onderzoek, inclusief leverancierselectie en begeleiding bij installatie
  • Voor een ondernemersvereniging is een inventarisatie uitgevoerd onder de individuele leden naar de haalbaarheid en terugverdientijd van een investering in zonnepanelen. Met een individuele aanpak zijn de technische mogelijkheden, investeringsbereidheid, subsidies, planning e.d. besproken en uitgewerkt. Tevens is geadviseerd over installatiepartners.
  • Een gemeente is begeleid bij de lokale haalbaarheid en implementatie van een regionale energiestrategie
  • Voor een gestopte agrarische ondernemer zijn de mogelijkheden van een zonnepark op grond en bouw van een windmolen onderzocht, inclusief afstemmingstraject met gemeente en provincie.
  • Voor een project ontwikkelaar zijn de mogelijkheden en lokale haalbaarheid van de bouw van een aantal windmolens in onderzoek